Sociální a zdravotní pojištění pro asolventy

S čerstvým maturitním vysvědčením nebo titulem z vysoké školy starosti nekončí, ba naopak začínají. Absolvováním školy pozbývají mladí lidé statutu studenta se všemi výhodami a řeší otázku, zda a odkdy si musí platit zdravotní a sociální pojištění.

Absolventi středních škol a zdravotní pojištění

Po ukončení střední školy může student pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole nebo si najít práci. Jestliže bude vysokoškolské studium navazovat na středoškolské bez přerušení, bude za studenta platit zdravotní pojištění stát i o prázdninách a nadále bude považován za studenta. Stejná situace nastává i u jednoletého pomaturitního studia jazyka, které by mělo být akreditované Ministerstvem školství. Podmínkou je přihlášení se ke studiu do konce kalendářního roku v roce maturity. Těm, co odmaturovali a ve studiu dále pokračovat nebudou, bude stát zdravotní pojištění platit do konce srpna. To platí i pro studenty, kteří u maturity propadli a budou ji v záři opakovat. Pokud hned po škole nastoupí studenti do práce, je vše vyřešeno ze strany zaměstnavatele, který musí zdravotní pojištění odvádět za ně.

Absolventi vysokých škol a zdravotní pojištění

Jestliže student absolvoval vysokou školu a ve studiu dále pokračovat nebude, zaplatí za něj zdravotní pojištění stát ještě v měsíci, který následuje po konci studia, respektive po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky. Pokračuje-li student ve studiu, nemusí se o nic starat a zdravotní pojištění bude hradit stát i v mezidobí od ukončení studia a nástupu na další školu, nejdéle však po dobu 3 měsíců.

Absolventi a sociální pojištění

Jinak je tomu u sociálního pojištění. Po osmnáctých narozeninách přestává být student účasten na důchodovém pojištění a stát přestává platit sociální pojištění. Absolventům, kteří si nevydělávají, nevzniká povinnost hradit sociální pojištění. Nevýhoda je, že tato doba nebude zahrnuta ve výpočtu starobního důchodu. Absolventi si mohou zvolit placení dobrovolného důchodového pojištění, které v roce 2018 činí 2.099 korun, což je vzhledem k nulovým příjmům dost. Jakmile začne absolvent pracovat musí sociální pojištění odvádět. V případě zaměstnání ze něj sociální pojištění odvádí zaměstnavatel, jako osoby samostatně výdělečné činné si ho musí hradit sami.

Co by jste měli udělat po maturitě nebo absolutoriu?

V případě, že ve studiu nebudete pokračovat a ani si nenajdete práci do konce prázdnin, bylo by dobré se v záři zaregistrovat na úřadu práce, protože stát hradí zdravotní pojištění všem uchazečům o zaměstnání. Pokud tak neučiníte, vzniká vám vůči pojišťovně oznamovací povinnost a sami si musíte zdravotní pojištění začít platit. Jedinou nevýhodou je, že absolventi nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Úřad práce vám pomůže najít novou práci nebo můžete využít nabídky rekvalifikace.


Publikováno: 16.2.2018
www.rychla-studentska-pujcka.cz, SIALINI, spol. s r.o.,
Komenského 3143/32, 747 21 Kravaře, IČO: 27807959, DIČ: CZ27807959
Podmínky použití a ochrana osobních údajů

Informační web o studentských půjčkach. Neposkytujeme půjčky.